Co je Zakaznik.cz?

Zákazník.cz a.s. je obchodní firma, která se zaměřuje na přímý online prodej kvalitních produktů koncovým zákazníkům. K prodeji využívá vlastní e-shop platformu, která je optimalizovaná pro prodej prostřednictvím mobilních telefonů. Inzerce produktů probíhá na sociálních sítích, ve vyhledávačích Google a Seznam a také pomocí vhodně umístěných QR kódů.


Nabídněte nám své produkty a domluvíme se na spolupráci. Naše e-shopy fungují naprosto spolehlivě na počítačích, tabletech i v mobilech, podobně jednoduše jako tento:

a nyní zpět k testovacím produktům geo

Krychle značky geo

Červená krychle pro útulný domov, která dodá pocit stability.

Červená krychle pro útulný domov, která dodá pocit stability.

Krychle nebo chcete-li kostka je jedno z nejznámějších prostorových těles. Její stěny jsou tvořeny šesti stejnými čtverci. Krychle se vyskytuje všude kolem nás. Mnohé lidské produkty mají tvar krychle. Vzpomeňme na kostku cukru, kterou vynalezl Jakub Kryštof Rad v době, kdy působil v Dačicích v cukrovaru. Krychle fascinují malé děti, které používají dřevěné krychle jako základní stavební prvek a rozvíjejí tím svou kreativitu, protože krychle umožňují stavět libovolný složitější tvar.


Krychle fascinují celá staletí umělce, kteří zobrazují tělesa ve tvaru krychle na svých obrazech i mnohých instalacích. Velký myslitel Platón se krychlí zabývá ve své Živlové teorii. Proto se krychle řadí mezi takzvaná Platónská tělesa, což jsou tělesa, jejichž plochy jsou tvořeny shodnými mnohoúhelníky a z jejichž vrcholů vychází vždy stejný počet hran. Platón přiřadil, dle kritéria pohyblivosti, krychli živel země.

Koule značky geo

Modrá koule pro váš útulný domov, pocit bezpečí a harmonie.

Modrá koule pro váš útulný domov, pocit bezpečí a harmonie.

Koule je naším hlavním produktem. Nejedná se o obyčejnou kouli. Koule značky geo má speciální povolení odletu do vesmíru. Koule je pro mnohé magický útvar a každý středoškolák ví, že je koule těleso, které má největší možný objem při daném povrchu. Koule vždy fascinovala mnohé vědce i filozofy.


Sám Leonardo Da Vinci zobrazil kouli na slavném obrazu Salvator Mundi, což byl možná nejdražší obraz, který byl kdy prodán v aukci. I slavný Archimédes se koulí často zabývá ve svém díle Tvoření koule. Dokazuje, že objem koule je přesně 2/3 objemu válce, který ji obemyká.

Kužel značky geo

Zelený kužel pro váš útulný domov a vaší víru ve skvělou budoucnost.

Zelený kužel pro váš útulný domov a vaší víru ve skvělou budoucnost.

Kužel je prostorové, oblé těleso. Vzniká jako průnik kuželového prostoru a roviny. Podstavou kužele je kruh. Výroba kužele není snadná a my používáme soustruh, který jsme pro výrobu speciálně upravili. Stejně jako naše ostatní tělesa má kužel fascinující tvar. Vyrábíme výhradně kolmé kruhové kužele až do výšky jednoho metru.


Těleso kužele se vyskytuje ve světě kolem nás velmi často. Jistě si ihned vybavíte dopravní kužel, který měl nasazen váš podnapilý spolužák na hlavě. Nesmíme samozřejmě zapomenout na kornout zmrzliny, sklenici na sekt, stínítko lampy a mnoho součástek ve strojírenství. Z tohoto důvodu by náš kužel značky geo neměl chybět jako dekorace ve vaší domácnosti.